Welsh pony a cob

představení plemene

Welsh pony a cob

Velš, psáno česky, je vlastně soubor několika plemen, rozdělených podle velikosti. Dříve se jednalo prostě o velšské poníky, jejichž původním domovem jsou kopce a údolí Walesu, kde bývají tvrdé zimy a chudá vegetace. Tyto podmínky během staletí vytvořily tvrdá a odolná zvířata, která byla schopná přežít. Později byly poníci ohroženi například ediktem Jindřicha VII., který přikazoval zabít všechny koně nižší než 15 pěstí (cca 150cm), protože bylo potřeba snížit stavy a malí koně nebyli vhodní pro armádu. Poníci přežili jen díky tomu, že se pohybovali v nedostupných horách. Šlechtění Velšského ponyho začalo v 18. století a plemenná kniha byla založena roku 1902. 

Nyní se poníci rozdělují na 4 sekce, především podle výšky: