„Velkorysost, laskavost a obrovské, statečné srdce, to jsou naši hřebci...“

Exteriér & výkonnost 

... a desítky odchovaných hříbat, které dokazují, že můžeme nebýt skromní a chtít oboje! 

Plemenní hřebci

Taraco Bendigo

welsh cob 

Magic Eternity

pure-bred arabian